Přeskočit na hlavní obsah

Začněte svůj příběh s námi

Material Planner - logistika

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude společnost ANTOLIN CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO: 05193184, Pálkova 1416/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec a partnerské společnosti, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Společní správci:
ANTOLIN CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO: 05193184, Pálkova 1416/2, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s.,IČO: 60192925, Svárovská 696, 463 03, Stráž nad Nisou,
GRUPO ANTOLIN HRANICE s.r.o., IČO:45358354, Vilová 873, 351 24, Hranice,
GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o., IČO: 27534596, Na Rovince 912, Hrabová, 720 00, Ostrava,
GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o., IČO: 26702436, Průmyslová 3000, 511 01, Turnov,
ANTOLIN LIBAN, s.r.o., IČO: 03561453, Komenského 30, 507 23, Libáň,
Antolin Silesia sp. z o.o. Ul. Wrocławska 82 57-100 Strzelin Company registration number KRS 0000236792, NIP 8982065139.

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy